Digitaliserade begravningsbyråer

Begravningsbranschen har varit en konservativ bransch, med relativt få stora aktörer. Det har också varit en ganska prisokänslig bransch. En del tycker det känns ovärdigt att fråga om pris när det gäller en anhörigs begravning och många är inte insatta i processen, vilket har gjort att det saknat transparens.

Fonus har dominerar marknaden om än med låg tillväxt. Men nu utmanar flera digitala aktörer. Genom att låta de anhöriga sköta en del saker själva och genom att effektivisera processen kan man även pressa priserna. Ofta underlättar det också för anhöriga att kunna sköta processen digitalt då man kanske är flera släktingar som bor i olika delar av landet eller världen och har svårt att träffas och bestämma detaljerna kring begravningen.

Fonus

Störst på marknaden är Fonus med en omsättning på 946 Mkr 2016. Det motsvarar närmare 40 procent av branschens totala omsättning på cirka 2,5 miljarder kronor. Fonus intäkter växte något mellan 2015 och 2016. Men vinsten på 13 Mkr övergick i en förlust på 19,5 Mkr mellan dessa år. Jobbar till stor del traditionellt men har digitaliserat en hel del processer.

Funera

Grundades 2013 av Dennis Jillvert, tidigare affärsutvecklare på tyska Rocket Internet med Kinnevik som delägare, och Håkan Ramsin, tidigare vice vd på Bonnier och idag Funeras arbetande ordförande. Under 2016 växte nettoomsättningen med drygt 80 procent till 21 miljoner kronor.

Lavendla

Grundades 2014 och växer fort. Omsättningen ökade från en dryg miljon 2015 till 7,2 miljoner kronor 2016. Har fått riskkapital från bland annat The Springfield Project.

Fenix Begravning

Grundades 2014 av Charlotte Runius, med en bakgrund på private equity-jätten 3i, samt managementkonsulterna Johannes Ekblad och Mikael Nowak. Bolaget omsatte 12 miljoner kronor under räkenskapsåret som slutade den sista mars 2017.
Har tagit in riskkapital från Capio-grundaren Peter Weiderman.