Minnesstund

Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en eftersamling där anhöriga och vänner minns den avlidne i en stunds samvaro.

Minnesstund efter jordfästningen
Man kan höra sig för, om det går att få använda församlingshemmet eller en restaurang, som inte bör ligga för långt bort från den kyrka där jordfästningen ägt rum. <br>
Vanligt är att bjuda på kaffe eller te med en landgång till. Vill man ha det lite flottare bjuder man på lunch. Efter en jordfästning känner man sig ofta lätt ruggig, och då om någonsin behöver man något starkt som värmer, till exempel sherry eller ett glas vin. Naturligtvis med alkoholfritt alternativ.<br>
En av de närmast sörjande bör hålla ett litet tal där man tackar alla som velat komma och ta farväl och kanske också säga något om hur man bäst vill minnas den bortgångne. Flera tal kan hållas om också vänner eller nära släktingar vill ta till orda.