Begravning under coronapandemin

Många tvingas ta ställning till hur man ska göra med en begravning och en begravningscermoni under coronapandemin.

Till skillnad från många andra sammankomster så kan en begravning inte skjutas upp på obestämd tid. Men det finns flera tillvägagångssätt som fungerar. Det kan vara viktigt att anhöriga och nära vänner får en möjlighet att ta avsked. Speciellt då man kanske inte haft möjlighet att träffa den avlidna i samma utsträckning som normalt under coronapandemin.

Möjlighet till begravningsceremoni finns alltid.  Det finns flera olika alternativ beroende på lokala förutsättningar och resurser.

  Begravning i kyrkan, kapell eller annan ceremonilokal
Begravning i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal kan ske med kista inom en månad efter dödsfallet eller med urna.
De närmast anhöriga kan vara på plats och för övriga gäster kan man direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. En kompletterande minnesstund öppen för fler kan hållas senare när situationen möjliggör det. Då kan alla samlas och dela minnen.  

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör inte den som tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom närvara vid begravningen.

Akt med urna kan genomföras senare
Väljer man kremering kan kremering genomföras direkt efter dödsfallet och akt med urna hålls sedan när situationen möjliggör det.  Minnesstunden kan då hållas i anslutning till akten med urna.   Det kan dock finnas fördelar med att inte flytta fram begravningen för långt. Begravningen är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft om många skjuter upp gravsättningen.

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Visserligen kan en begravning anses som en privat tillställning. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. Det skulle dock inte vara straffbart att anordna en begravning där det deltog fler än 50 personer men många församlingar har en begränsning på max 50 personer i lokalen och vissa församlingar sätter t.om. ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna. Det betyder att när max antal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus samt efterföljande minnesstunder.

Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Men då smittorisker föreligger föreslås att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället genom ögonkontakt, nick eller en lätt bugning.


Direktsänd/livestreamad begravning
Många begravningsbyråer erbjuder direktsänd/livestreamad begravning,  det kan vara ett alternativ att hålla begravningen i kretsen av de närmaste och låta övriga gäster titta på begravningen på nätet. De anhöriga får en länk av begravningsbyrån som de distribuerar till de som vill delta på begravningen på distans.   


Om anhöriga önskar se den avlidna för att ta avsked finns det fortfarande möjlighet att ordna med detta om den avlidna inte haft konstaterad smitta av covid-19.
Begravningsbyråer hanterar fortsatt visning av avlidna som inte har en konstaterad smitta precis som vanligt och enligt de rutiner som finns. Dock har flera pastorat meddelat att personlig visning inte är möjlig i Svenska kyrkans lokaler, även många sjukhus kan ej heller erbjuda visning. Hör med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort. 

Om den avlidna har konstaterad smitta av covid-19 kan begravningsbyrån inte och skall inte erbjuda någon visning. Kroppen skall då av sjukvården redan vara placerad i väl försluten bodybag. En inpackning som under inga som helst omständigheter skall öppnas igen. I vissa fall märks kistan i sådana fall med en symbol för droppsmitta.