Praktiska detaljer efter ett dödsfall

1. Informera om dödsfallet till berörda
De som i första hand snarast måste få bud om dödsfallet är de närmast anhöriga och delägare i dödsboet, alltså de som ärver den avlidne. Därefter meddelas även:

 • Vänner
 • Arbetsgivare och kolleger
 • Grannar
 • Skola
 • Hemtjänst och städbolag samt god man/förvaltare om personen haft en sådan
 • Andra som du anser bör informeras

Du behöver inte tänka på att informera myndigheterna inom landsting, stat och kommun. Dessa får information direkt från Skatteverket, som i sin tur har informerats av sjukvården om att ett dödsfall har inträffat.

2. Husdjur. Om den avlidne hade en hund, katt eller annat husdjur är det viktigt att det genast tas om hand för att få ett nytt hem. Inledningsvis är det viktigaste att djuret kommer i säkerhet och får mat och vatten. Frågor om vem som kan ta hand om dem permanent kan vänta tills senare.

3. Matvaror. Vissa matvaror börjar lukta illa på bara några dagar. Töm kyl och frys, rensa skafferi på färskvaror och töm eventuella fruktskålar och annat runt om i bostaden. Töm även sopor och annat som kan börja lukta

4. Beställ intyg från Skattemyndigheten. Ett dödsfallsintyg behövs bland annat för att kunna utföra bankärenden och för att kunna avsluta konton på sociala medier.

5. Kontakta begravningsbyrå. Ju tidigare du kontaktar oss, desto större chans är det att ni hittar en tid för begravningen som passar alla.

Det finns många områden där vi kan hjälpa till. Men du bestämmer själv hur mycket eller hur lite du vill göra själv. Jämför oss gärna med andra begravningsbyråer. Hos oss på Fenix får du en personlig rådgivare som hjälper dig genom begravningens alla moment.
försök att ta reda på om den avlidne hade egna önskemål om hur begravningen ska ske, och om det finns något skrivet testamente. Det underlättar er planering enormt, och ni slipper många svåra beslut längs vägen. Uppgifter om detta kan finnas i någon pärm i bostaden, i bankfack eller hos någon anhörig. Önskemål om begravning kan finnas i Vita Arkivet, Livsarkivet eller i vårt begravningsarkiv.

6. Säg upp hyreskontraktet eller planera för försäljning av fastigheten.
Om personen bott ensam kan efterlevande behöva ordna med uppsägning av hyreskontrakt. Om personen äger en fastighet kommer den att ingå i bouppteckningen.

7. Post till den döde. Sätt upp en skylt om att reklam undanbedes. Hos SPAR kan du begära att adresserad direktreklam spärras. Begär eftersändning av all post till den som ansvarar för dödsboet. Viktig post, som t.ex. räkningar och kontobesked samlas i en särskild pärm. Efter hand det kommer post kan du meddela berörda personer och företag om dödsfallet.

8. Ta kontakt med försäkringsbolag. En del försäkringar behöver sägas upp, och det kan finnas försäkringar som faller ut vid dödsfall. Andra försäkringar kanske behöver föras över till en annan person. Vanliga försäkringar är bilförsäkring, hem- och villaförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring.

9. Avsluta olika avtal och abonnemang. Dessa kan ligga och dra kostnader helt i onödan. Och det kan finnas en hel del olika avtal, abonnemang och prenumerationer i den dödes namn. Det är inte lätt att kolla upp allt, men efter hand som tiden går kommer du att se vilka räkningar som fortfarande skickas ut till den döde. Men de vanligaste kan ni undersöka direkt, såsom t.ex.:

 • TV-abonnemang. Kabelteve, bredbandsteve, TV-licens etc. Det kan också finnas abonnemang på TV och film genom onlinetjänster som t.ex Netflix.
 • Fast telefoni och/eller mobiltelefonabonnemang.
 • Internetabonnemang.
 • Tidningsprenumerationer.
 • Avbetalningar.
 • Avtal för vatten & avlopp, el, hyresavtal, sophämtning, parkeringsplatser, olja eller pellets, olika leasingavtal.
 • Om den avlidne var medlem i några föreningar, meddela dessa. Det kan röra sig om idrottsklubbar, fackföreningen, pensionärsförening och kanske hobbyrelaterade föreningar.
 • Rullstolar, rullatorer och andra hjälpmedel skall lämnas tillbaka till hjälpmedelscentral.

10. Kontakta de banker som är aktuella. Det är viktigt att så snart som möjligt avsluta alla automatiska överföringar och autogiron. Saknas det pengar i dödsboet så är det här ett extra viktigt steg. I vissa kommuner kan chansen att få begravningshjälp vara i farozonen om man inte ser till att stoppa utbetalningar.

Det kan också finnas andra bankärenden att ta tag i. Tömma och säga upp bankfack, kontrollera om den avlidne hade några borgensåtaganden, spärra bankkort och ta fram kontouppgifter för att få en bild av den dödes tillgångar. Du kommer också att behöva bankkontot för att betala olika delar av begravningen.

Vid meddelande om ett dödsfall så spärrar de stora bankerna betal- och kreditkort samt bank-id och internetbanken och telefonbanken avslutas.

Kapital och räntebesked från de flesta stora banker och försäkringsbolag skickas till dödsboets adress.

Eventuella e-fakturor skickas istället som pappersfakturor till dödsboet.
Även dispositionsrätter för eventuell god man och förvaltare tas bort.

Autogiron står däremot oftast kvar, så om man som anhörig vill avsluta dessa så får man kontakta banken och begära detta.

Den som har hand om dödsboet får ett dödsfallsintyg från skatteverket som man visar upp när man företräder den avlidna personen mot banker eller andra instanser.

Det är en bra ide att kontakta alla kända banker och försäkringsbolag för att se var en avlidna personen hade några konton.

En bouppteckning ska upprättas och registreras hos skatteverket. Därefter kan arvet fördelas och konton avslutas.

11. Övrigt. Till ovanstående tillkommer en del praktiska göromål som man behöver tänka på.

 • Flytta på eventuell bil eller motorcykel.
 • Makulera ID-kort, pass och körkort.
 • Vattna blommor eller ta dem därifrån.
 • Förebygga inbrott genom att se till att bostaden ser bebodd ut. Sätt timers som tänder och släcker lampor etc.
 • Lämna in vapen och ammunition till polisen
 • Lämna in mediciner.
 • Sänka värmen i huset/lägenheten.
 • Samla in extra- och reservnycklar
 • Lämna tillbaka lånade filmer och böcker.
 • Ändra gravrättsinnehavare, om den avlidne haft gravar att sköta om.
 • Klippa gräs eller skotta snö.
 • Hämta eventuella tillhörigheter på sjukhus.

Om man vill underlätta för sina anhöriga efter sitt dödsfall kan det vara en bra ide att någonstans skriva upp önskemål hur man vill att t.ex. konton i sociala medier ska hanteras samt skriva upp lösenord och kontaktuppgifter t.ex. om det finns någon som har extranyckel till lägenhet etc.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *