Praktiska detaljer efter ett dödsfall

Vid meddelande om ett dödsfall så spärrar de stora bankerna betal- och kreditkort samt bank-id och internetbanken och telefonbanken avslutas.

Kapital och räntebesked från de flesta stora banker och försäkringsbolag skickas till dödsboets adress.

Eventuella e-fakturor skickas istället som pappersfakturor till dödsboet.
Även dispositionsrätter för eventuell god man och förvaltare tas bort.

Autogiron står däremot oftast kvar, så om man som anhörig vill avsluta dessa så får man kontakta banken och begära detta.

Den som har hand om dödsboet får ett dödsfallsintyg från skatteverket som man visar upp när man företräder den avlidna personen mot banker eller andra instanser.

Det är en bra ide att kontakta alla kända banker och försäkringsbolag för att se var en avlidna personen hade några konton. Om man har tillgång till

En bouppteckning ska upprättas och registreras hos skatteverket. Därefter kan arvet fördelas och konton avslutas.

Om man vill underlätta för sina anhöriga efter sitt dödsfall kan det vara en bra ide att någonstans skriva upp önskemål hur man vill att t.ex. konton i sociala medier ska hanteras samt skriva upp lösenord och kontaktuppgifter t.ex. om det finns någon som har extranyckel till lägenhet etc.

Begravning under coronapandemin

Många tvingas ta ställning till hur man ska göra med en begravning och en begravningscermoni under coronapandemin.

Till skillnad från många andra sammankomster så kan en begravning inte skjutas upp på obestämd tid. Men det finns flera tillvägagångssätt som fungerar. Det kan vara viktigt att anhöriga och nära vänner får en möjlighet att ta avsked. Speciellt då man kanske inte haft möjlighet att träffa den avlidna i samma utsträckning som normalt under coronapandemin.

Möjlighet till begravningsceremoni finns alltid.  Det finns flera olika alternativ beroende på lokala förutsättningar och resurser.

  Begravning i kyrkan, kapell eller annan ceremonilokal
Begravning i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal kan ske med kista inom en månad efter dödsfallet eller med urna.
De närmast anhöriga kan vara på plats och för övriga gäster kan man direktsända/livestrema begravningen på nätet till övriga som inte kan delta. En kompletterande minnesstund öppen för fler kan hållas senare när situationen möjliggör det. Då kan alla samlas och dela minnen.  

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör inte den som tillhör en riskgrupp eller känner symptom på sjukdom närvara vid begravningen.

Akt med urna kan genomföras senare
Väljer man kremering kan kremering genomföras direkt efter dödsfallet och akt med urna hålls sedan när situationen möjliggör det.  Minnesstunden kan då hållas i anslutning till akten med urna.   Det kan dock finnas fördelar med att inte flytta fram begravningen för långt. Begravningen är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft om många skjuter upp gravsättningen.

  Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen och omfattar även begravningar. Orsaken är att begränsa smittspridningen av coronavirussjukdomen covid-19. Visserligen kan en begravning anses som en privat tillställning. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. Det skulle dock inte vara straffbart att anordna en begravning där det deltog fler än 50 personer men många församlingar har en begränsning på max 50 personer i lokalen och vissa församlingar sätter t.om. ett lägre antal för hur många personer som får närvara vid en begravning eller vistas i kyrkans lokaler. Det är inga enhetliga regler utan varje församling sätter sina egna. Det betyder att när max antal personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen. Denna restriktion omfattar även begravningsceremonier som hålls utomhus samt efterföljande minnesstunder.

Vid ceremonier är det brukligt att representanten hälsar på gästerna genom att ta i hand. Men då smittorisker föreligger föreslås att avstå handhälsning och fysisk beröring med omtanke om oss alla. Vi ska fortsatt hälsa på alla men istället genom ögonkontakt, nick eller en lätt bugning.


Direktsänd/livestreamad begravning
Många begravningsbyråer erbjuder direktsänd/livestreamad begravning,  det kan vara ett alternativ att hålla begravningen i kretsen av de närmaste och låta övriga gäster titta på begravningen på nätet. De anhöriga får en länk av begravningsbyrån som de distribuerar till de som vill delta på begravningen på distans.   


Om anhöriga önskar se den avlidna för att ta avsked finns det fortfarande möjlighet att ordna med detta om den avlidna inte haft konstaterad smitta av covid-19.
Begravningsbyråer hanterar fortsatt visning av avlidna som inte har en konstaterad smitta precis som vanligt och enligt de rutiner som finns. Dock har flera pastorat meddelat att personlig visning inte är möjlig i Svenska kyrkans lokaler, även många sjukhus kan ej heller erbjuda visning. Hör med din begravningsbyrå vad som gäller på din ort. 

Om den avlidna har konstaterad smitta av covid-19 kan begravningsbyrån inte och skall inte erbjuda någon visning. Kroppen skall då av sjukvården redan vara placerad i väl försluten bodybag. En inpackning som under inga som helst omständigheter skall öppnas igen. I vissa fall märks kistan i sådana fall med en symbol för droppsmitta.

Hund hittade hem till husses begravning

Hund hittade hem till husses begravning

Hunden Sam var djupt bunden till sin Ägare Teddy Crocarell. När Crocarell dog i cancer sprang hans hund Sam iväg hemifrån, vilket han aldrig gjort förrut. Två och en halv dag senare väntade hunden utanför kyrkan där begravningen skulle ske. Kyrkan ligger 9,7 kilometer från hemmet.

Hitta gravar

Det finns ett antal sökmotorer för att hitta svenska gravstenar som kan användas för att ta reda på var någon ligger begravd.

Gravar.se – sökmotor för att finna gravstenar i Sverige.
Innehåller uppgifter från över 200 församlingar och det går att bläddra sig fram genom att klicka på län i en karta och sedan få upp alla församlingar från det länet. Dock saknas mycket från storstäderna.

Svenska Gravar – Sök gravar från ett tjugotal orter t.ex. Malmö, Uppsala, Falun och Linköping

FinnGraven.se – Hitta gravar från 13 orter inklusive Karlstad, Södertälje, Solna och Kalmar

HittaGraven – sök gravar på Stockholms allmänna begravningsplatser

sök gravsatta i Göteborg – Hitta grav i Göteborg. klicka på Hitta Graven för att söka på
Göteborgs alla kyrkogårdar

Gravsten – Sök – ett projekt för inventering av äldre gravstenar i hela landet som pågått i 30 år

Dödshjälp

Aktiv dödshjälp är olaglig i Sverige och de flesta andra länder.
Ofta skiljer man på begreppen aktiv dödshjälp och läkarassisterade självmord, där aktiv dödshjälp syftar på fall där läkare exempelvis ger patienten en dödlig dos medicin, medan läkarassisterade självmord innebär att patienten måste inta preparatet själv.

I Storbritannien har diskussionen den senaste tiden mest handlat om anhörigas rätt att assistera vid självmord. I slutet av februari, efter en lång och utdragen debatt, ändrades riktlinjerna. Aktiv dödshjälp är fortfarande olagligt, men enligt de nya riktlinjerna kommer anhöriga som hjälpt till vid självmord inte att åtalas om motivet varit barmhärtighet.

I Schweiz, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och i delstaterna Washington och Oregon i USA är olika former av aktiv dödshjälp tillåtet. I Nederländerna, Belgien och Luxemburg krävs ett samtycke från patienten och ett beslut från två oberoende läkare.

I Schweiz får läkare assistera vid självmord endast om patienten lider av en terminal sjukdom.
I Oregon och Washington är det tillåtet för läkarna att skriva ut dödliga doser av läkemedel under vissa omständigheter men patienten måste själv ta medlet.

Sverige tillåter inte aktiv dödshjälp – däremot kan patienter begära att avstå från livsuppehållande behandling.

Sjukvården ska bota och lindra, inte ta liv. När inget kan göras är det viktigt att vården i livets slutskede är så bra som över huvud taget är möjligt.
Den 26 april 2010 gavs ett förtydligande från Socialstyrelsen kring passiv dödshjälp som förtydligar att den enskildes rätt att få hjälp att avbryta livsuppehållande behandling.
Socialstyrelsen betonar att ett sådant beslut förutsätter att patienten är beslutskompetent, välinformerad och förstår konsekvenserna av beslutet. Det är också viktigt att alla steg dokumenteras väl. Det får inte finnas något utrymme för godtycke.
Rättsläget vad som gäller kring passiv dödshjälp har varit något otydligt i Sverige. Hälso- och sjukvårdslagens stadgande om självbestämmande och rätt att avstå från vård har stått mot brottsbalkens förbud mot aktiv dödshjälp.
Patientens självbestämmande ges större betydelse även i de svåra etiska avgöranden som han